Monthly Archives: November 2013

Kümeleme ile Sınıflandırma Arasındaki Fark

Data Mining algoritmalarından bu iki kavram genellikle birbirlerine karıştırışır. Sınıflandırma: Grup sayısı ve karakteristiği bellidir. Yeni gelen üyenin hangi sınıfa ait olduğuna karar verilerek, o sınıfa eklenir. Elimizde N tane üye ve M tane sınıf olduğunu düşünürsek, bu N tane üyeyi, M tane sabit sınıftan en çok benziyenin içersine yerleştirmeye çalışırız. Kümeleme: Grup sayısı ve karakteristiği belli değildir. Üyeler özelliklerine ...

Read More »

Veri Bilimleri Derneği’ni Kurduk

  Veri Bilimleri derneğini neden kurduk? İş dünyası ve akademik dünyanın birbirinden kopuk olduğunu her ortamda dile getiriyoruz. Uzmanı olduğumuz alanda da bu sorunu yaşayanlar olarak  özellikle sivil toplum çalışmalarımızda bu konuyu sık sık ele alıp, farklı zamanlarda sektörün ileri gelenleri ile bu konuda yaptığımız görüşmelerde sivil toplum örgütlerinin bu işe el atması gerektiği sonucuna vardık. Ve böylelikle;  Veri Bilimleri Derneği 15.05.2013 ...

Read More »