önce M. AKÇA tarafından yazılmıştır. Anscombe'nin Dötrlüsü

Anscombe’nin Dötrlüsü

<strong>Anscombe’nin Dötrlüsü 

İngiliz asıllı Amerika İstatistikçi Anscombe 1973 yılında yapmış olduğu bir çalışmada, birbirinden çok değişik dağılım gösteren dört farklı veri setinin aynı ortalamaya, aynı standart sapmaya, aynı korelasyona ve aynı regresyon doğrusuna sahip olabileceğini göstermiştir.

Ekran Resmi 2014-12-01 19.31.29

 

 

Tüm data setlerin de ortalaması (7,5), standart sapması 4,12 korelasyon katsayısı 0,81 ve regresyon doğrusu y=3+0,5x ‘tir. Tüm bu değerler data setleri tanımlıyor gibi görünse de bu verilerden oluşan data-setlere ait grafikler alttaki gibidir.

Anscombe

Görsterimlerde de çok net bir şekilde görüldüğü üzere bu dört data set birbirinden çok farklıdır. Özellikle normal dağılım göstermeyen veri setlerinde korelasyon değeri verinin ilişki derecesini yansıtmayabilir.

İstatistiksel dağılımları konu alan olaylarda, sayılarla ve denklemlemlerle elde edilen sonuçlar tek başına bir anlam ifade etmediği durumlar olabilmektedir. Bu nedenle bu tip durumlarda verilerin görselleştirilmesi çok önemlidir. İnsan beyni sayıları grafikle okuduğunda tablodan okumadan çok daha hızlı bir şekilde işleyebilmektedir.

Print Friendly