Uncategorized

This is Live Data In MongoDb

This graph  embedded directly into here from my database and its live

Read More »

Kümeleme ile Sınıflandırma Arasındaki Fark

Data Mining algoritmalarından bu iki kavram genellikle birbirlerine karıştırışır. Sınıflandırma: Grup sayısı ve karakteristiği bellidir. Yeni gelen üyenin hangi sınıfa ait olduğuna karar verilerek, o sınıfa eklenir. Elimizde N tane üye ve M tane sınıf olduğunu düşünürsek, bu N tane üyeyi, M tane sabit sınıftan en çok benziyenin içersine yerleştirmeye çalışırız. Kümeleme: Grup sayısı ve karakteristiği belli değildir. Üyeler özelliklerine ...

Read More »

Hipotez Testleri

hipotez testleri

Hipotez Testlerinin bir diğer adı Tahmin Sınamaları’dır. Hipotezler, kelime anlamı olarak, doğruluğu test edilerek kanıtlanabilecek ya da reddedilebilecek söylemlerdir. Örneğin bugün hava 15 derecenin altında denildiğinde hava sıcaklığı ölçülüp bu hipotezin doğruluğu hakkında fikir yürütülebilir. Hipotez Testleri ise elimizdeki örneklemin ana kütleden çekilip çekilmediğini bulmaya çalışan testlerdir. Yani elimdeki örneklem bu anakütleye ait midir değil midir? Bunun kararını Hipotez Testleri ...

Read More »