önce M. AKÇA tarafından yazılmıştır. Excel Data Mining Add-Inn Parametreleri

Excel Data Mining Add-Inn Parametreleri

Siz Data Mining Add-Inn ile bir model üzerinde çalışmaya başladığınızda, herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmadan Excel model için en iyi parametrelerle işlemine devam edebilir. Fakat ben bu işte çok iyiyim ve daha detaya müdahale etmek istiyorum derseniz. Excel Data Mining Add-Inn Parametreleri kısmına göz gezdirmeniz gerekecektir.

Yeni bir model kurulurken alttaki gibi bir ekran karşımıza çıkar, bu: Cluster algoritması oluşturulurken bizden istenen ek bilgilerdir.

cluster_ayarlamalar

 

Paremetreler butonunu tıkladığımızda resimdeki gibi, paremetre ayarlarını olduğu bir ekran karşımıza çıkar. Burada model tipine bağlı olarak bazı paremetreler karşımıza çıkar. Microsoft’un tüm Data Mining algoritmaları parametreler sayesinde ayarlanabilir. En iyi parametre ayarlaması verinizin tipine de bağlıdır. Parametreleri değiştirdiğimizde bunun model performansını inanılmaz etkilediğini biliyoruz.

Altta Data Mining Eklentisinde Cluster/Kümeleme algoritmasına ait parametre listesi bulunmaktadır:

Cluster Algoritması Model Parametreleri

Cluster Algoritması Model Parametreleri

 

CLUSTER_COUNT: Algoritma tarafından kullanılması istenen küme sayısını belirlemek için kullanılır. Eğer bu değer verilmezse algoritma tarafından bulabildiği kadar fazla küme bulmaya çalışacaktır. Varsayılan olarak değer 10 olup, o girilmesi halinde heuristic bir yöntemle algoritma bunu kendisi belirleyecektir.

CLUSTER_SEEDModel oluşumunun ilk aşamasında ilk zamanlarda rastgele oluşturulan seçimlerin sayısı, varsayılan olarak bu parametre 0’dır.

CLUSTER_METHOD: En önemli parametrelerden birisi olup, model seçimini ifade eder.  (1) Ölçeklendirilebilir EM(Expectation Maximization), (2) Ölçeklendirilmeyen EM(Expectation Maximization), (3) Ölçeklendirilebilir K-Means, (4) Ölçeklendirilmeyen K-Means’dır. Varsayılan olarak bu parametre (1) şeklinde ayarlıdır.

MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTESModelin input verisi olarak kaç tane değer alabileceği ile ilgili parametresidir. Varsayılan olarak 256 olup, bu değer 0 yapıldığında parametre devre dışı kalmaktadır.

MAXIMUM_STATESKümenin içinde maksimum durum sayısını belirler  örneğin 1 ile 5 arasında çocuk sayısı bulunan bir alanda bu parametre 4 olarak girilirse değerler 0-1-2-3-missing şeklinde kümelere ayrılıyor.

MINIMUM_SUPPORTHer bir cluster’da yer alan durumları ifade eder.

MODELLING_CARDINALITY: Kümeleme işlemi sırasında kaç tane örnek model sayısı olacağını belirler. Aday model sayısını düşürmek performans sayısını artırabilir fakat, iyi aday modellerin kaçırılmasına neden olabilir.

SAMPLE_SIZE: Modeli eğitmek için gerekli olan olay sayısını belirtir. 0 olarak girilirse maksimum şeklinde değerlendirilir.

STOPPING_TOLERANCE: Modeli hangi noktada duracağını belirtir. Değeri azaltmak daha sıkışık bir küme yapısına neden olacaktır. Değeri artırmak daha dağınık bir küme yapısı oluşturacaktır. Eğer dağınık yapıda bir veri yapınız varsa bu parametreyi 1 olarak belirlemenizde fayda var.

Farklı modellere ait diğer parametrelerin listesi altta yer almaktadır. Altta yer alan bilgiler MSDN kütüphanesinden alınmıştır. *

 • Parameter name Used in Description
  AUTO_DETECT_PERIODICITY Microsoft Time Series Algorithm Specifies a numeric value between 0 and 1 that is used to detect periodicity. Setting this value closer to 1 favors the discovery of many near-periodic patterns and the automatic generation of periodicity hints. Dealing with many periodicity hints will likely lead to significantly longer model training times and more accurate models. If the value is closer to 0, periodicity is detected only for strongly periodic data.The default is 0.6.
  CLUSTER_COUNT Microsoft Clustering AlgorithmMicrosoft Sequence Clustering Algorithm Specifies the approximate number of clusters to be built by the algorithm. If the approximate number of clusters cannot be built from the data, the algorithm builds as many clusters as possible. Setting the CLUSTER_COUNT to 0 causes the algorithm to use heuristics to best determine the number of clusters to build.The default is 10.
  CLUSTER_SEED Microsoft Clustering Algorithm Specifies the seed number that is used to randomly generate clusters for the initial stage of model building.The default is 0.
  CLUSTERING_METHOD Microsoft Clustering Algorithm Specifies the clustering method for the algorithm to use. The following clustering methods are available: scalable EM (1), non-scalable EM (2), scalable K-Means (3), and non-scalable K-Means (4).The default is 1.
  COMPLEXITY_PENALTY Microsoft Decision Trees AlgorithmMicrosoft Time Series Algorithm Controls the growth of the decision tree. A low value increases the number of splits, and a high value decreases the number of splits. The default value is based on the number of attributes for a particular model, as described in the following list:For 1 through 9 attributes, the default is 0.5.For 10 through 99 attributes, the default is 0.9.For 100 or more attributes, the default is 0.99.

  Note Note
  In time series models, this parameter applies only to models that are built by using the ARTxp algorithm, or to mixed models.
  FORCED_REGRESSOR Microsoft Decision Trees AlgorithmMicrosoft Linear Regression Algorithm Forces the algorithm to use the indicated columns as regressors, regardless of the importance of the columns as calculated by the algorithm.

  Note Note
  This parameter is only used for decision trees that are predicting a continuous attribute. By definition, a linear regression model is a special case of decision trees that predicts continuous attributes. However, any decision tree model can contain a node that represents a linear regression formula.
  FORECAST_METHOD Microsoft Time Series Algorithm Indicates whether predictions should be made using the ARTxp algorithm, the ARIMA algorithm, or a combination of both.The default is MIXED.
  HIDDEN_NODE_RATIO Microsoft Neural Network Algorithm Specifies the ratio of hidden neurons to input and output neurons. The following formula determines the initial number of neurons in the hidden layer:HIDDEN_NODE_RATIO * SQRT(Total input neurons * Total output neurons)The default value is 4.0.
  HISTORIC_MODEL_COUNT Microsoft Time Series Algorithm Specifies the number of historic models that will be built.The default is 1.
  HISTORICAL_MODEL_GAP Microsoft Time Series Algorithm Specifies the time lag between two consecutive historic models. For example, setting this value to g causes historic models to be built for data that is truncated by time slices at intervals of g, 2*g, 3*g, and so on.The default is 10.
  HOLDOUT_PERCENTAGE Microsoft Logistic Regression AlgorithmMicrosoft Neural Network Algorithm Specifies the percentage of cases within the training data used to calculate the holdout error, which is used as part of the stopping criteria while training the mining model.The default value is 30.

  Note Note
  This parameter is different from the holdout percentage value that applies to a mining structure.
  HOLDOUT_SEED Microsoft Logistic Regression AlgorithmMicrosoft Neural Network Algorithm Specifies a number that is used to seed the pseudo-random generator when the algorithm randomly determines the holdout data. If this parameter is set to 0, the algorithm generates the seed based on the name of the mining model, to guarantee that the model content remains the same during reprocessing.The default value is 0.

  Note Note
  This parameter is different from the holdout seed value that applies to a mining structure.
  INSTABILITY_SENSITIVITY Microsoft Time Series Algorithm Controls the point at which prediction variance exceeds a certain threshold and the ARTxp algorithm suppresses predictions. The default value is 1.

  Note Note
  This parameter applies only to mixed models or models that use the ARTxp algorithm.
  MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES Microsoft Clustering AlgorithmMicrosoft Decision Trees AlgorithmMicrosoft Linear Regression AlgorithmMicrosoft Naïve Bayes AlgorithmMicrosoft Neural Network AlgorithmMicrosoft Logistic Regression Algorithm Defines the number of input attributes that the algorithm can handle before it invokes feature selection. Set this value to 0 to turn off feature selection.The default is 255.
  MAXIMUM_ITEMSET_COUNT Microsoft Association Algorithm Specifies the maximum number of itemsets to produce. If no number is specified, the algorithm generates all possible itemsets.The default is 200000.
  MAXIMUM_ITEMSET_SIZE Microsoft Association Algorithm Specifies the maximum number of items that are allowed in an itemset. Setting this value to 0 specifies that there is no limit to the size of the itemset.The default is 3.
  MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES Microsoft Decision Trees AlgorithmMicrosoft Linear Regression AlgorithmMicrosoft Logistic Regression AlgorithmMicrosoft Naïve Bayes AlgorithmMicrosoft Neural Network Algorithm Defines the number of output attributes that the algorithm can handle before it invokes feature selection. Set this value to 0 to turn off feature selection.The default is 255.
  MAXIMUM_SEQUENCE_STATES Microsoft Sequence Clustering Algorithm Specifies the maximum number of states that a sequence can have. Setting this value to a number greater than 100 may cause the algorithm to create a model that does not provide meaningful information.The default is 64.
  MAXIMUM_SERIES_VALUE Microsoft Time Series Algorithm Specifies the maximum value to use for predictions. This parameter is used, together with MINIMUM_SERIES_VALUE, to constrain the predictions to some expected range. For example, you can specify that the predicted sales quantity for any day should never exceed the number of products in inventory.
  MAXIMUM_STATES Microsoft Clustering AlgorithmMicrosoft Neural Network AlgorithmMicrosoft Sequence Clustering Algorithm Specifies the maximum number of attribute states that the algorithm supports. If the number of states that an attribute has is larger than the maximum number of states, the algorithm uses the attribute’s most popular states and ignores the remaining states.The default is 100.
  MAXIMUM_SUPPORT Microsoft Association Algorithm Specifies the maximum number of cases in which an itemset can have support. If this value is less than 1, the value represents a percentage of the total cases. If this value is greater than 1, the value represents the absolute number of cases that can contain the itemset.The default is 1.
  MINIMUM_IMPORTANCE Microsoft Association Algorithm Specifies the importance threshold for association rules. Rules with importance less than this value are filtered out.
  MINIMUM_ITEMSET_SIZE Microsoft Association Algorithm Specifies the minimum number of items that are allowed in an itemset.The default is 1.
  MINIMUM_DEPENDENCY_PROBABILITY Microsoft Naïve Bayes Algorithm Specifies the minimum dependency probability between input and output attributes. This value is used to limit the size of the content that is generated by the algorithm. This property can be set from 0 to 1. Larger values reduce the number of attributes in the content of the model.The default is 0.5.
  MINIMUM_PROBABILITY Microsoft Association Algorithm Specifies the minimum probability that a rule is true. For example, setting this value to 0.5 specifies that no rule with less than fifty percent probability is generated.The default is 0.4.
  MINIMUM_SERIES_VALUE Microsoft Time Series Algorithm Specifies the lower constraint for any time series prediction. Predicted values will never be smaller than this constraint.
  MINIMUM_SUPPORT Microsoft Association Algorithm Specifies the minimum number of cases that must contain the itemset before the algorithm generates a rule. Setting this value to less than 1 specifies the minimum number of cases as a percentage of the total cases. Setting this value to a whole number greater than 1 specifies the minimum number of cases as the absolute number of cases that must contain the itemset. The algorithm may increase the value of this parameter, if memory is limited.The default is 0.03.
  MINIMUM_SUPPORT Microsoft Clustering Algorithm Specifies the minimum number of cases in each cluster.The default is 1.
  MINIMUM_SUPPORT Microsoft Decision Trees Algorithm Determines the minimum number of leaf cases that is required to generate a split in the decision tree.The default is 10.
  MINIMUM_SUPPORT Microsoft Sequence Clustering Algorithm Specifies the minimum number of cases in each cluster.The default is 10.
  MINIMUM_SUPPORT Microsoft Time Series Algorithm Specifies the minimum number of time slices that are required to generate a split in each time series tree.The default is 10.
  MISSING_VALUE_SUBSTITUTION Microsoft Time Series Algorithm Specifies the method that is used to fill the gaps in historical data. By default, irregular gaps or ragged edges in data are not allowed. The following methods can be used to fill in irregular gaps or edges: use the previous value, use the mean value, or use a specific numeric constant.
  MODELLING_CARDINALITY Microsoft Clustering Algorithm Specifies the number of sample models that are constructed during the clustering process.The default is 10.
  PERIODICITY_HINT Microsoft Time Series Algorithm Provides a hint to the algorithm as to the periodicity of the data. For example, if sales vary by year, and the unit of measurement in the series is months, the periodicity is 12. This parameter takes the format of {n [, n]}, where n is any positive number. The n within the brackets [] is optional and can be repeated as frequently as needed.The default is {1}.
  PREDICTION_SMOOTHING Microsoft Time Series Algorithm Controls the blend of ARTXP and ARIMA time series algorithms. The specified value is only valid when the FORECAST_METHOD parameter is set to MIXED. Values must be between 0 and 1. If the value is 0, the model uses only ARTXP. If the value is 1, the model uses only ARIMA. A value closer to 0 is more heavily weighted to ARTXP. A value closer to 1 is more heavily weighted to ARIMA.
  SAMPLE_SIZE Microsoft Clustering Algorithm Specifies the number of cases that the algorithm uses on each pass if the CLUSTERING_METHOD parameter is set to one of the scalable clustering methods. Setting the SAMPLE_SIZE parameter to 0 will cause the whole dataset to be clustered in a single pass. This can cause memory and performance issues.The default is 50000.
  SAMPLE_SIZE Microsoft Logistic Regression AlgorithmMicrosoft Neural Network Algorithm Specifies the number of cases to be used to train the model. The algorithm provider uses either this number or the percentage of total of cases that are not included in the holdout percentage as specified by the HOLDOUT_PERCENTAGE parameter, whichever value is smaller.In other words, if HOLDOUT_PERCENTAGE is set to 30, the algorithm will use either the value of this parameter, or a value that is equal to 70 percent of the total number of cases, whichever is smaller.The default is 10000.
  SCORE_METHOD Microsoft Decision Trees Algorithm Determines the method that is used to calculate the split score. The following options are available: (1) Entropy, (2) Bayesian with K2 Prior, or (3) Bayesian Dirichlet Equivalent (BDE) Prior.The default is 3.
  SPLIT_METHOD Microsoft Decision Trees Algorithm Determines the method that is used to split the node. The following options are available: Binary (1), Complete (2), or Both (3).The default is 3.
  STOPPING_TOLERANCE Microsoft Clustering Algorithm Technical Reference Specifies the value that is used to determine when convergence is reached and the algorithm is finished building the model. Convergence is reached when the overall change in cluster probabilities is less than the ratio of the STOPPING_TOLERANCE parameter divided by the size of the model.The default is 10.

*http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn282388.aspx