önce M. AKÇA tarafından yazılmıştır. IPython

IPython

Ipython, Python çekirdiğine sahip fakat Pythondan bazı artıları bulunan bir programlama aracı. Bu aracı üstün kılan özelliklerden bir tanesi de kendisine has grafiksel bir arayüze ve hoş bir geliştirme ortamına sahip olmasıdır. Python bildiğiniz gibi yüksek seviye bir programlama dili. Hangi Programlama Dilini Kullanmalıyım yazısında bahsettiğim gibi Veri odaklı çalışmalarda kullanması çok ideal bir dil.

Daha önceden Python ile ilgili bilgileri verip, İlk Python Programını yazmıştık şimdi de Ipython’a ait bazı özellikleri yazalım:

 • İlk defa gördüğünüzde, python ile mukayese edildiğinde bir görselliğe sahip
Ekran Resmi 2014-12-27 16.31.37

Ipythonrünümü

 • Browser tabanlı olduğu için yapılan çalışmalar html dosyası şeklinde saklanılabiliyor.
 • Komut satırı şeklinde alt alta yapılması gereken işler sıralanabiliyor ve üst satırlarda saklanan değerler altta da geçerli oluyor.
 • Değişkenleri tanımlarken yazılım dillerinde sıkça kullanılan her hangi bir değişken tipi tanımlama işlemine gerek duymuyor. En yakın değişken tipine kendisi otomatik çeviriyor.
  Değişke Tipi Tanımlamaya Gerek Duyulmaz

  Değişke Tipi Tanımlamaya Gerek Duyulmaz

Tab Tuşu İle Tamamlama

 • Bir ifade yazılmaya başlandığında ilk bir kaç harfi yazıldıktan sonra tab tuşuna basılırsa, o harflerle başlayan tüm seçenekler size seçenek olarak sunulur. Buna intellisense özelliği denilmektedir.Ekran Resmi 2014-12-27 17.38.36
 • Bir değişkenin adı yazılıp çalıştır tuşuna vasılırsa, o değişkene ait değer ekrana yazılır

Ekran Resmi 2014-12-27 17.41.15

 • Progamdaki her bir değişken, bir nesnedir. Ve her bir değişkene ait özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklere ulaşabilmek için nesne adı yazılır ve nesnenin yanına nokta işareti konulur. Tab tuşuna basıldığında Intellisense özelliği burada da devreye girer ve söz konusu nesne ile ilgili tüm özellikler listelenir. Örneğimizde bir_elma ve bir_armut değişkenleri sayısal değişkenler olarak tanımlandığı için, noktaya bastığımızda sayısal veri tiplerine özel özellikler listelenecektir.Ekran Resmi 2014-12-27 17.49.29
 • Programda dizi tanımlaması yapmak çok kolay olup alttaki gibi köşeli parantezler ve virgül kullanılarak çok kolay bir şekilde dizi tanımlaması yapılabilmektedir.Ekran Resmi 2014-12-27 17.52.16
 • Integer türünden bir değişken tanımladığımızda bu veri tipine intellisense özelliği ile bu veri tipine özgü özellikler listelenirken yukarıdaki gibi bir dizi tanımlandığında, dizi nesnesine ait sıralama, diziye veri ekleme, diziden veri çıkarma gibi özellikler şu şekilde görüntülenecektir.Ekran Resmi 2014-12-27 17.55.09
 • Zaman fonksiyonları gibi özel fonksiyonları kullanabilmek için, bu fonksiyonların yer aldığı kütüphaneleri önceden yüklemek gerekmektedir. Bu işlem için import anahtar kelimesini kullanıyoruz. Intellisense özelliği datetime için de geçerli olacaktır.Ekran Resmi 2014-12-27 17.58.30

Bu ortamın özelliklerinden birisi Tab tuşuna basıldığında komutların yazdığınız kısımdan sonrasını önermesidir.

Not: Burda IPython özellikle yeni kullacılar için çok kullanılan methodları ve nitelikleri listelemektir. Dizi nesnesine ait tüm methodlar ve nitelikler burada yoktu. Diğer nitelikleri ve methodları görmek için nokta işaretinden sonra alt çizgi işareti kullanılmalıdır.

Ekran Resmi 2014-12-27 22.03.59

Burdan da görüleceği üzere her hangi bir nesneye ait çok sayıda method ve nitelik bulunmaktadır.

 

Ekstra Bilgi Almak

Bir değişkenle ilgili bilgi almak için soru işareti ? ‘ni kullanabiliriz.

Ekran Resmi 2014-12-27 22.25.47

 

Dikkat: Burada b değişkeni liste türünden bir obje olduğu için, gösterilen bilgiler de liste türü için gerekli bilgilerdir.

 

Kütüphane Tanımlamak

Ekstra bilgi almakla ilgili bir örnekte alttaki şekilde verilebilir. Bu örnek aslında aynı zamanda bir kütüphane tanımlama örneğidir. Python diğer programlama dillerinde olduğu gibi, kütüphane mantığında çalışır. Daha önceden yazdığınız program ve kod parçacıklarını dosyalar halinde bir yerlerde muhafaza edebilir ve gerektiğinde geliştirdiğiniz programlara ilave edebilirsiniz. Geliştirdiğiniz tüm programları bir anda eklemek sistem kaynaklarını yoracağı için, sadece gerektiğinde bu kütüphaneleri kullanarak çok daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Ekran Resmi 2014-12-28 21.01.16

Kütüphane tanımlamak için import anahtar kelimesi kullanılır. as  anahtar kelimesinin kullanımı isteğe bağlıdır ve sadece kısaltma ya da yeniden adlandırma amacıyla kullanılmaktadır.

Örnekte de görüldüğü gibi numpy kütüphanesinde içersinde load kelimesi geçen özellikleri listelemek için kelimenin başına ve sonuna * ifadesi konulur ve ? işareti ile bu işlem gerçekleştirilir.

 

Fonksiyon Tanımlama

Bu değişken türü fonksiyon da olabilirdi. Alttaki resimde bir fonksiyonun nasıl tanımlanacağı ile ilgili bir örnek bulunmaktadır. Fonksiyon tanımlaması yapmak için def anahtar kelimesi kullanılır. toplama tanımlanan fonksiyonun adıdır. toplama ifadesinin hemen yanında parantezlerin içersinde yer alan a ve harfleri ise fonksiyonun parametreleridir. return ifadesi yine bir anahter kelime olup, fonksiyonun yapacağı işlem sonrasında geri döndereceği değeri tanımlar. Örneğin alttaki örnekte return ile a ve b değerleri toplanır ve fonksiyonu çalıştıran kişiye bu değerler geri gönderilir.

Ekran Resmi 2014-12-28 19.40.31

Toplama fonksiyonunu tanımladıktan sonra komut satırına yazılan toplama(3,4) şeklinde bir ifade çalıştırıldığında sonuç olaraka bu iki değerin toplamı olan 7 değeri geri dönderilecektir.

 

Yorum Satırı

Örnekte iki tane 3 tırnak (“””) ifadesi bulunmaktadır. Bu iki 3 tırnak arasındaki satırlara yazılan her şey, python tarafından yorum satırları olarak adlandırılır ve program çalıştırılırken o yorumlar dikkate alınmaz.

Dikkat: toplama yazıp ? işareti konulduğunda bu seferde fonksiyonlarla ilgili bilgi verildiğini görüyoruz.

Çalışmalar otomatik olarak kaydedilir (autosaved)

Python programını incelerken paylaşımlarımı daha görsel olan Ipython üzerinden yapmaya devam edeceğim.