önce M. AKÇA tarafından yazılmıştır. Korelasyon Nedir?

Korelasyon Nedir?

Korelasyon, iki rassal değişken arasındaki ilişkinin doğrusal derecesini belirlemek için kullanılmaktadır. Aslında korelasyon katsayısı hesaplama yöntemi olarak birden farklı yöntem bulunmaktadır. Fakat bunlardan en bilineni Pearson Korelasyon Katsayısıdır.

korelasyon

Bu korelasyon yöntemi iki değişkenin kovaryansının, yine bu değişkenlerin standart sapmalarının çarpımına bölünmesiyle elde edilir. *

Dağılım Francis Galton tarafından bulunmuştur. Bu yöntem Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısı olarak da adlandırılmaktadır. Bu adlandırmada modelin fizikteki ünlü kuvvet x kuvvet kolu moment hesaplamasına benzemesinin rolü vardır.

Altta bir takım dağılım grafiği çeşitleri bulunmaktadır.

korelasyon-2

korelasyon-3

 

Dağılımların tipleri çeşitlilik gösterebilir.

 

Correlation_examples

 

 

Korelasyonun Açıklanması ve Kritik Korelasyon Değerleri Tablosu

iliskivarmi

Korelasyon hesaplaması sonucunda bir değer elde edeceğiz, peki bu değerin yeterli bir korelasyon değeri olup olmadığını nasıl anlarız? Bunun için  altta görünen korelasyon kritik değerleri tablosu kullanılmaktadır

korelasyon gecerliliği

Burda n ikili değişkenlerin gözlem sayısıdır. Eğer bu gözlem sayısı 8 ise korelasyon katsayısının 0,707 ve daha büyük olması gerekir eğer daha küçükse yeterli korelasyon bulunmadığını söyleyebiliriz.  Bu tablonun güven derecelerine göre daha gelişmiş bir halini Critical_values_linear_correclation dosyasında inceleyebilirsiniz.

Korelasyonun açıklanması ile ilgili daha özet bir gösterim alttaki gibidir.

Korelasyon Negatif Pozitif
Düşük -0,29 to -0,10 0,10 to 0,29
Orta derecede -0,49 to -0,30 0,30 to 0,49
Yüksek -0,50 to -1,00 0,50 to 1,00

 

Fakat bu kabuller çok subjektif  kabüllerdir. Yukardaki kabül psikoloji çalışmalarında yeterli ikien bir sosyal bilimci ya da iktisatçı tarafından çok yüksek, ölçüm aletleri ile ilgili yapılan bir çalışmada ise çok çok düşük bulunabilir.

Bu tip analizlerin yapıldığı Cohen, 1988 (Statistical Power, 273-406) kitabını inceleyebilirsiniz. **

Eksen Etkisi

Korelsyona grafik düzleminde bakarken ortaya çıkan bir durum olan eksen etkisi, değerler aynı olmasına rağmen korelasyonu yok gibi gösteren bir durumdur.  Alttaki iki grafikte de korelasyon katsayısı eşittir.

 

eksen etkisi-1 eksen etkisi-2

 

* http://tr.wikipedia.org/wiki/Korelasyon

**Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.) Hillsdale, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates(http://www.lrdc.pitt.edu/schneider/p2465/Readings/Cohen,%201988%20(Statistical%20Power,%20273-406).pdf=

Print Friendly