önce M. AKÇA tarafından yazılmıştır. Önemli Python Kütüphaneleri

Önemli Python Kütüphaneleri

Biliyorsunuz Python Scientific (Bilimsel) programlama için en önemli programlama dili. Bu programlama dilini kullanmak ve ondan bahsetmek oldukça keyifli. Bu yazımda kullandığım ve önemli gördüğüm Önemli Python Kütüphaneleri’ni sizinle paylaşmak istedim:

Öncelikle Python kütüphanesi deyince neyi kastediyorum onu bir netleştirelim. Programlama dillerinde (örneğin C ve C++) önceden yazılmış ve çok kullanılan program parçacıkları daha sonra tekrar tekrar kullanılmak üzere arşivlenerek dosyalarda saklanır. Özellikle herkes tarafından kullanılan dosyalar, bu programlama dilini bilgisayarınıza kurduğunuzda kurulum dosyaları ile birlikte bilgisayarınıza yüklenir. Ve siz gerek duyduğunuzda kod pencerenizden gerekli yol gösterme tanımlamaları ve çağırma komutları girerek bu kod parçacıklarını kullanabilirsiniz.

Python programlama dilinin de çok kullanılan kod parçacıklarına ait dosyaları bir bütün halinde saklayan kütüphaneleri bulunmaktadır. Özellikle de Veri Analitiği ile uğraşan bir araştırmacı için Bu kütüphaneler şöyle sıralanaiblir: NumPy, Pandas, MatplotlibSciPy

 

NumPy

NumPy, Numerical yani Sayısal Python ‘un kısaltılmış halidir. Özellikle veri merkezli çalışmaların odağında yer alan bir kütüphanedir. En önemli nesneleri şunlardır:

– Hızlı çalışan çok boyutlu diziler ndarray

– Diziler ve dizi ile çalışan matematiksel işlemler

– Dizi tabanlı data setlerin oluşturulması , okunması ve yazılması

– Lineer Cebir işlemleri, Fourier dönüşümleri, rastgele sayı üretimi

– C, C++ gibi programlama dilleri ile entegre olmayı sağlayan kodlar

Sayısal verilerde NumPy dizileri sıralama v.s gibi işlemlerde en etkili ve en konforlu Python çözümleridir. C ve Fortran gibi düşük dillerde yazılan programlarla da NumPy üzerinde işlem yapılan verilere müdahale edebilirler.

Numpy Görseli

Numpy Görseli

Pandas

Pandas,Veri yapıları için çok uygun bir kütüphanedir. En çok kullanılan nesnesi DataFrame’dir. NumPy’daki veri yapısı ile Excel ve SQL gibi ilişkisel veri yapılarını işleyebilir. İndex oluşturabilir. Ayrıca finansal işlemler yapan kullanıcılar için çok sayıda zaman serisi fonksiyonu barındırır. Finansal işlemler için gerekli bir çok işlemi çok iyi bir performansla gerçekleştirebilir. Kısacası veri yapılandırma ya da bir diğer ifade ile data structure işlemleri için kullanılır.

Pandas Görseli

Pandas Görseli

Matplotlib

Matplotlib, grafik işlemleri ve iki boyutlu görselleştirme işlemleri için en çok kullanılan Python kütüphanesidir. İlk olarak John D. Hunter (JDH) tarafından geliştirilmiş olup, şimdi geniş bir yazılım ekibi tarafından geliştirilmekte ve yeni sürümleri ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle Ipython gibi etkileşimli ve görsel projelere çok uygun bir kullanımı vardır.

Matplotlib2

Ipython

Ipython kullanımını şiddetle öneriyorum. Python dilini çok keyifli hale getiriyor. 2001 yılında Fernando Pérez tarafından geliştirilen Ipython, geçtiğimiz 14 yılda bilimsel programlamada çok kullanılan bir araç haline gelmiştir. İnteraktif ve feşifçi programlama için en uygun kütüphanedir. Bu işlemler için çok güçlü bir arayüze sahiptir. Özellikle veri görselleştirme ve bu işlemi interaktif bir şekilde gerçekleştirmek için çok önemli bir araçtır. Standart Python geliştirme ortamında çalışabildiği gibi ayrıca kendine has browser tabanlı bir çalışma ortamı da bulunmaktadır. Bu görünüme HTML notebook denilmektedir. Bu notebook kullanımında satır bazında komut almayı sağlayan bir GUI konsolu bulunmaktadır. Yazılım problemlerini çözme becerinizi ve istatistiksel yeteneklerinizi en iyi şekilde uygulmanızı sağlar.

ipython görseli

ipython görseli

 

SciPy

SciPy çok sayıda farklı standart problemin çözümünü içeren bir kütüphanedir.

scipy.integrate integral ve diferansiyel denklem çözümleri için

scipy.linalg lineer cebir işlemleri için

scipy.optimize optimizasyon problemleri için

scipy.signal sinyal işleme problemleri için

scipy.stats çeşitli istatistik fonksiyonları ve testleri için kullanılır

NumPy ve SciPy birlikte kullanıldığında Matlab programına benzer işlevler görür.

Scipy görseli

Scipy görseli

Print Friendly