önce M. AKÇA tarafından yazılmıştır. Uç Değerler Nasıl Belirlenir?

Uç Değerler Nasıl Belirlenir?

Uç Değerler Nasıl Belirlenir? Ekstrem bir değeri belirlemenin en kolay yolu şudur.

Ortalamalar veriyi ikiye bölen değerdir, Kartiller ise 4 bölen değerlerdir.

kartil

2 numaralı kartil aynı zamanda ortalamadır. Çeyrekler arası mesafeyi kontrol etmek için şu formül kullanılır.

IQR=Q3-Q1

ve bir değerin outlier (uç değer) olup olmadığına ise şu şekilde bakılır.

Alt Uç Değer  = Q1 – 1.5(IQR)
Üst Uç Değer = Q3 + 1.5(IQR)

Eğer bu değerleri aşan bir değer varsa, outlier(uç değer)’dir diyebiliriz.

Bu değerler Boxplot diyagramlarını hazırlamakta bize gerekli olacak değerlerdir. Q1, Q2(Ortalama) ve Q3’ü bilinen bir dağılımın boxplot diyagramı alttaki gibi çizilebilir.

Boxplot DiyagramıAlt ve Ust Uç Değerleri belirlendikten sonra grafikte işaretlenebilir.

Boxplot Diyagramı-2

Maksimum ve minimum değerler grafiğe eklendiğinde görünümü alttaki gibi olur.

Boxplot Diyagramı-3

Alt ve üst sınır değerleri dışında kalan (outliers) değerler de eklenince alttaki sonucu alırız.

Boxplot Diyagramı-4

Print Friendly