Veri Bilimi

genel anlamda veriden anlamlı bilgiler üretme çalışmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için çok sayıda alandan  bir çok teori ve teknik kullanır. Bu alanlar  sinyal işleme, matematik, olasılık modelleri, makine öğrenmesi, istatistik, bilgisayar programlama, veri mühendisliği, desen tanıma, görselleştirme, veri ambarı gibi alanlardır. Veri Bilimi konusunda disiplinler arası ilişkileri gösteren en çok kullanılan venn diyagramı alttakı venn diyagramıdır.

Data_Science_Venn_Diagram